Çocuklarına Eşit Miras Bırakmayan Anne ve Babalar Hakkında Yeni Düzenleme

Türkiye’de görülen yüksek enflasyonun en sert yüzü konut fiyatlarında kendini gösterirken, yeni nesil için ev sahibi olabilmek her geçen gün daha da imkansız hale geliyor.

Milyonlarca insan için mülk sahibi olabilmenin en yaygın yolu ise ebeveynlerden kalacak mirastan geçiyor. Ancak bu noktada mülk sahibi anne ve babaların miras tercihleri, büyük hukuki sorunlara yol açabiliyor. Üzerine tapulu arsa, konut ya da dükkan bulunan birçok ebeveyn, bu mülklerini çocukları arasında eşit şekilde dağıtmama yoluna başvurmakta.

MİRAS KANUNUNDA YENİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

Çocukların anne ve babaları ile olan ilişkileri, mirastan alacakları pay oranını doğrudan etkilemekte. Bu nedenle yaşlılık aşamasında anne ve babasına bakan çocukların büyük bölümü, mirastan daha fazla pay alıyor. Bazı durumlarda ise anne ya da baba, henüz hayattayken bazı çocuklarını mirastan men etmeyi tercih ediyor.

Peki ebeveynlerin mirası eşit dağıtmadığı, bazı çocuklarına eksik ya da hiç mülk vermediği durumlarda hukuk nasıl karar vermekte?

Yasalara göre anne ve babalar, hayatta oldukları süre içerisinde mülklerini dilediklerince kullanabilme ve istedikleri çocuklarına bırakabilme hakkına sahip. Ebeveynleri henüz hayatta olan bir çocuk, mirastan eksik ya da hiç pay almadığı şikayeti ile dava açması halinde herhangi bir karşılık alabilme şansı bulunmuyor.

ÇOCUKLARINA EŞİT TAPU BIRAKMAYAN EBEVEYNLER HAKKINDA BU KARAR VERİLECEK

Ancak bu durum, anne ve babanın vefatı sonrasında büyük bir değişikliğe uğruyor. Miras kanunlarında geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeye göre anne ve babanın çocuklarından birine ya da birkaçına bıraktığı miras, ebeveynlerin vefatının ardından tüm kardeşlerin ortak malı haline dönüşüyor.

Bir başka deyişle bir baba, hayatta olduğu sürede tüm mülklerini tek bir evladına bırakmış olsa da, vefatı sonrasında söz konusu taşınmazlar üzerinde tüm kardeşler eşit hakka sahip oluyor. Üstelik bu tür davalarda herhangi bir zamanaşımı bulunmamakta. Mirasın bir evlada bırakılışının üzerinden 30 yıl geçmiş olsa bile, kardeşlerin yapacağı başvuru sonrasında mahkemeler söz konusu tapunun hisselere bölünmesine karar veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x